واحد خدمات الکترونیک

انواع خدمات الکترونیک زیر در این واحد انجام می‌گیرد:

– دریافت ریز خلافی خودرو و پرداخت خلافی
– ثبت نام در سامانه تهران من
– پرداخت عوارض سالیانه خودرو شامل عوارض خودرو و طرح ترافیک
– ثبت نام خرید خودرو
– استعلام معاینه فنی
– خدمات بیمه خودرو
– پرس اوراق و مدارک
– ثبت نام در سامانه سجام ثبت نام برای دریافت کارت سوخت و المثنی