واحد تعمیرگاه مرکز معاینه فنی با در اختیار داشتن تیمی حرفه‌ای از پرسنل مجرب و متعهد در خدمت مراجعین محترم می‌باشد. شستشوی انژکتور، تعویض لنت‌ها، تعویض چراغ‌های معیوب و شکسته و لامپ‌های سوخته، خدمات مربوط به کاتالیست، خدمات مربوط به سیستم جلو‌بندی خودرو از جمله خدماتی است که روزانه در این واحد انجام می‌پذیرد.