در صورتی که به دلایل نقص در سیستم ایمنی و یا انتشار بالای آلایندگی خودروی شما نیاز به پذیرش مجدد پیدا کرد، به هیچ وجه نگران نباشید. پرسنل ما دلایل احتمالی مشکلات خودروی شما را با شما در میان خواهند گذاشت و شما می‌توانید  با رفع عیب خودروی خود، علاوه به آسودگی خیال در سلامت سیستم‌های ایمنی و گازهای خروجی خودروی خود، برگه معاینه فنی خود را دریافت نمایید.

در صورتی که خودروی شما در مرکز دیگری پذیرش شده و به هر دلیلی نیاز به آزمون مجدد داشته باشد، برای انجام آزمون معاینه فنی در مرکز معاینه فنی پردیس لازم است دو هفته (چهارده روز) از زمان آزمون قبلی شما گذشته باشد. تنها در این شرایط، امکان پذیرش خودروی شما در مرکز معاینه فنی پردیس وجود خواهد داشت.